Maya Olszewska

Maya Olszewska

Blog Crowdfundingowy

Jak zmienić nazwę i logo organizacji pozarządowej?

Jeśli podejmujesz decyzję o zaprojektowaniu nowej nazwy i logo twojej ngo nastaw się, że to ma być proces. Nowy pomysł ma być ambasadorem waszej misji i wartości i musi być zrozumiały nie tylko dla wąskiego grona osób najbardziej zaangażowanych w waszą pracę.

Jak my to robimy? Krok pierwszy

Wspieramy klientów w procesie zmiany nazwy i identyfikacji wizualnej poprzez kilka etapów. Przede wszystkim spotykam się z zespołem waszej organizacji (online lub na żywo) i prowadzę ćwiczenia z definiowania misji i wartości oraz ćwiczenia z kreatywności. Sprawdzam, co dla was jest ważne.  Od 14 lat specjalizuję się w fundraisingu pozagrantowym, dlatego dla mnie szczególnie istotne jest, aby móc pokazać waszą pracę w sposób zgodny z wami i jednocześnie zrozumiały dla potencjalnych darczyńców indywidualnych i biznesowych.

Podam wam przykład tego, co dzieje się podczas ćwiczeń. Szukaliśmy inspiracji do nowej nazwy Stowarzyszenia, które m.in. prowadzi szkołę. Pracowałam z nauczycielkami i pedagogami ze szkoły. W pewnym momencie uczestniczki wpadły na pomysł, żeby przejść się po klasach i zadać dzieciom pytanie: „Jak chciałabyś/chciałbyś, żeby nazywała się twoja szkoła?” Odpowiedzi nie dały ostatecznego rozwiązania, ale dały nam dużo inspiracji co do kierunków komunikacji. Pomysły dzieci i rezultaty ćwiczeń poprowadzonych z gronem pedagogicznym sprawiły, że ostateczna propozycja odpowiadała na to, co charakterystyczne dla tej konkretnie szkoły.

Stawiamy na autentyczność i bycie zrozumiałym jednocześnie.

Jak my to robimy? Krok drugi

W mojej pracy z organizacją nad stworzeniem nowej nazwy i identyfikacji wizualnej od początku uczestniczy grafik. Dzięki temu proces przyspiesza. To nie jest tak, że grafik dostaje wytyczne i ma „coś stworzyć”, ale uczestniczy w kreatywnej części pracy z zespołem. Sprawia, że projekt nowej identyfikacji wizualnej jest jak najbardziej osadzony w realiach organizacji. Praca grafika jest kluczowa dla procesu. Graficzka, z którą współpracuję, ma duże doświadczenie pracy z organizacjami pozarządowymi.

Praca grafika ma być częścią procesu. Nie jest tak, że dostaje wytyczne i ma „coś stworzyć”, ale osadza pomysły w tym, co ważne, dla zespołu ngo.

Jak my to robimy? Krok trzeci

Pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić, czy wymyślona przez nas nazwa nie była już zastrzeżona przez inną organizację. Taką rzecz warto zweryfikować zanim zmienicie dane w urzędzie.

Jak my to robimy? Krok czwarty

Pomysł nowej nazwy i logo prezentujemy zespołowi waszej organizacji. Przy okazji pokazujemy wybrane wizualizacje, czyli jak będzie się prezentował np. na kubkach czy bluzach. Tak, byście mogli zobaczyć praktykę a nie teorię zastosowania.

Jak my to robimy? Krok piąty

Po spotkaniu z zespołem nanosimy ewentualne poprawki na projekt identyfikacji wizualnej. Dostarczamy wam księgę znaku.

Jeśli potrzebujecie większych zmian wspieramy was również w tworzeniu nowej www od strony programowania i treści. O tym więcej napisałam w tym artykule.